რადიოგრაფიული შემოწმება (RT)

Radiographic testing copy

რადიოგრაფია არის ყველაზე პოპულარული არა-დესტრუქციული დეფექტოსკოპიის მეთოდი. რადიოგრაფია შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზედაპირული და ქვედა ზედაპირის გამოსახულების მისაღებად შეერთებების ადგილას. იგივე შეერთებების უბნები შეიძლება კვლავ გაშუქდეს მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ და რადიგრაფიული სურათები შეიძლება შედარდეს შეერთების ადგილების ზომასა და ფორმაში ცვლილებებს გასაზომად. საინჟინრო საქმიანობაში რენტგენოგრაფიის გამოყენება უამრავი მიმართულებით არის შესაძლებელი.

ზოგიერთი მიმართულება, რომელშიც ხშირად გამოიყენება არის: შედუღებული ნაწილების, ჩამოსხმების, ნაჭედობების ზედაპირების თვისებების გამოკვლევა, კედლის სისქის გაზომვა, კოროზიული რუკების შედგენა, დალუქული მოწყობილობების ბლოკირებების გამოვლენა, ბეტონის ფილებში არმატურის შემოწმება, მასალების მოცულობითი სიმკვრივის გაზომვა, ბეტონის ფოროვანი მდგრადობის გაზომვა და ა.შ. ჩვეულებრივი რადიოგრაფია არის ყველაზე მგრძნობიარე ტესტი მეთოდი.

გაინტერესებთ მეტი?

ეწვიეთ საკონტაქტო გვერდს