დასავლეთ მიმართულების საექსპორტო მილსადენის სექციური ჩანაცვლების პროექტი (WERP SRP)NDT დეფექტოსკოპია, ხარისხის კონტროლის სერვისი

fon

მშენებლობა დაიწყო 1996 წლის აპრილში აზერბაიჯანისა და საქართველოს შორის სამთავრობათაშორისო შეთანხმების რატიფიცირების შემდეგ და 1998 წლის ნოემბერში დასრულდა. WREP 1999 წლის თებერვლიდან ფუნქციონირებს. 1999 წლის 17 აპრილს სუფსის ტერმინალი გაიხსნა. WREP- ს სრული რეაგირების პროგრამა 2008 წელს განხორციელდა.

WERP SRP-ს შესახებ

დასავლეთის მარშრუტის საექსპორტო მილსადენის (WREP) სიგრძე 830 კილომეტრია და მისი საშუალებით აზერბაიჯანში კასპიის ზღვის შირაგის საბადოდან მოპოვებული ნავთობი სანგაჩალის ტერმინალის გავლით დასავლეთ საქართველოში სუფსის ტერმინალამდე მიდის. მილსადენის თითქმის ნახევარი საქარველოს ტერიტორიაზე გადის.

2007 წლის განმავლობაში WREP გამორთული იყო ფართო სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად. პროგრამაში შედიოდა საქართველოსა და აზერბაიჯანში მონაკვეთის გადაჯგუფება. სამუშაო დასრულდა 2008 წლის პირველ კვარტალში. გამორთვის პერიოდში სხვა მარშრუტები გამოყენებულ იქნა მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის მიწოდებაზე, ამიტომ უზრუნველყოფილი იყო მოთხოვნა ან ACG წარმოებაზე გავლენა.

ნავთობის ტრანს- პორტირება საქართველოს გავლით და მსოფლიო ბაზრებზე

წლის პირველი სამი მეოთხედის განმავლობაში, სანგაჩალის ტერმინალმა დაექსპორტირდა დაახლოებით 20 მილიონი ბარელი ნავთობი დასავლეთის მარშრუტის ექსპორტის გაზსადენით (WREP). დაიწყო WREP საბჭოთა ეპოქის ჩანაცვლების მონაკვეთის განახლების გეგმები. შემოთავაზებულ სამუშაოებში მოხდება ძველი მილების ჩანაცვლება და მილსადენის მიმართულების ცვლილება, რაც შეამცირებს გეო-საშიშროების რისკებს, როგორიცაა მეწყერები, ეროზია და დატბორვა და ახალგორის რაიონის ტერიტორიიდან მილსადენიდან გამოყვანა. ეს მიზნად ისახავს მილსადენის ოპერაციებისა და შენარჩუნების უსაფრთხოებისა და რისკების უმრავლესობის შემცირებას.

ჩვენი როლი WERP SRP-ში

“ინტერ გაზ სერვისი” უზრუნველყოფს ხარისხის კონტროლის მომსახურებას. ჩვენი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებით არიან მომზადებული და სერტიფიცირებულნი, ახორციელებენ შედუღების უბნების დიაგნოსტიკურ შემოწმებას არა-დესტრუქციული მეთოდით და ამოწმებენ მასალების ხარისხს ევროპული სტანდარტების შესაბამისად.

გსურთ მეტის გაგება?

Contact us or submit a business inquiry online.