სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი (SCPX)

read more

ჩვენი პროექტები

 

კომპანია ინტერ გაზ სერვისი უზრუნველყოფს ხარისხის კონტროლს და NDT მომსახურებას ისეთი ფართომასშტაბიანი პროექტებისთვის, როგორებიცაა სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი (SCPX) და დასავლეთ მიმართულების საექსპორტო მილსადენის სექციური ჩანაცვლების პროექტი (WERP SRP).

დასავლეთ მიმართულების საექსპორტო მილსადენის სექციური ჩანაცვლების პროექტი (WERP SRP)

read more

მომსახურებები

NDT დეფექტოსკოპია

ჩვენი საქმიანობა მოიცავს შემდეგი სახის მომსახურებებს: წნევის ქვეშ მომუშავე და სტაციონარული მოცულობითი მილსადენების, ნავთობსადენების, გაზსადენების და სხვ. ინსპექცია…

მეტი

რადიოგრაფიული შემოწმება (RT)

რადიოგრაფია არის ყველაზე პოპულარული არა-დესტრუქციული დეფექტოსკოპიის მეთოდი. რადიოგრაფია შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზედაპირული და ქვედა ზედაპირის…

მეტი

ულტრაბგერითი შემოწმება (UT)

ულტრაბგერითი გამოკვლევა არის მაღალი სიზუსტის, მობილური და მაღალ-ეფექტური დეფექტების გამოკვლევის მეთოდი. დროულად ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად…

მეტი

ვიზუალურ-განზომილებრივი შემოწმება (VT)

ვიზუალურ-განზომილებრივი ანუ ოპტიკური ტიპის შემოწმება არის არა-დესტრუქციული დეფექტოსკოპიის ერთ-ერთი მეთოდი. იგი დაფუძნებულია შესამოწმებელი მასალის საწყისი…

მეტი

მაგნიტურ-ნაწილაკოვანი შემოწმება (MT)

მაგნიტურ-ნაწილაკოვანი შემოწმების მეთოდი განკუთვნილია ყველა სახის თხელი ლითონის ზედაპირების და შიდა ზედაპირების დეფექტების აღმოსაჩენად. ასეთი დეფექტები შეიძლება იყოს…

მეტი

პენეტრანტული შემოწმება (PT)

პენეტრანტული შემოწმება ანუ კაპილარული კონტროლი – კაპილარული დეფექტოსკოპია არის არა-დესტრუქციული დეფექტოსკოპიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი…

მეტი