სერტიფიკატები

 • I და II დონის შენობებისა და სტრუქტურების დიზაინი სახელმწიფო სტანდარტების მიხედვით.
 • ლიფტინგის მოწყობილობების, მეტალურგიული აპარატურის, წნევის ქვეშ მომუშავე ბოილერების და ჭურჭლების წარმოება, მონტაჟი და ტექნიკური უზრუნველყოფა.
 • თხევადი და ბუნებრივი აირის აღჭურვილობის მონტაჟი და ექსპლუატაცია.
 • პოტენციურად სახიფათო ობიექტებში ექსპლუატირებული დანადგარების ტექნიკური დიაგნოსტიკა და ტექნიკური ინსპექტირების ჩატარება.
 • გამოყენების ვადის გაგრძელების მიზნით ტექნიკური დიაგნოზის განხორციელების უფლება:
  • ა) სატვირთო, იზოთერმული ვაგონები (გარდა საშიში ნივთების ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილი ვაგონებისა);
  • ბ) სატვირთო ვაგონები სახიფათო ტვირთის გადაზიდვისთვის (გარდა ნავთობის გადამზიდავი ვაგონებისა, 0,07 მპაზე მეტი წნევის ქვეშ მომუშავე ბოილერებით);
  • გ) ნავთობის გადამზიდავი ვაგონები, სადაც დატვირთვა ხორციელდება 0,07 მპა-ზე მეტი წნევის ქვეშ).

ჩვენი სერტიფიკატები და ლიცენზიები