კომპანიის მიმოხილვა

“ინტერ გაზ სერვისი” იმ კომპანიებს შორისაა, რომელთა ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია ინიცირებულია ჰეიდარ ალიევის ხელმძღვანელობით, თანამედროვე აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრიობის დამფუძნებელის და ამჟამად წარმატებით განაგრძობს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი.

“ინტერ გაზ სერვისი” აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში კერძო კომპანიებს შორის პირველ რიგებშია და თავის სამუშაოებს ახორციელებს IQNet და DQS ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. ჩვენმა კომპანიამ 2014 წელს მიიღო სერტიფიკატები ISO 9001: 2008 ხარისხის მართვის სისტემაში, ასევე ISO 14001: 2004 გარემოს დაცვის მართვის სისტემაში და BS OHSAS 18001: 2007 პროფესიული უსაფრთხოების და უსაფრთხოების მართვის სისტემაში.

“ინტერ გაზ სერვისი” 2008 წლიდან მოღვაწეობს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ნავთობისა და გაზის სექტორში.

კომპანიამ მოიპოვა საიმედო პარტნიორის სტატუსი თავისი არსებობის ათი წლის მანძილზე და ახორციელებს გაზსადენების და ნავთობსადენების, შენახვის საშუალებების, გაზგასამართი სადგურების და სხვა დიზაინერულ-კონსტრუქციული და ტექნიკური მომსახურებების განხორციელებაში.

ამავდროულად, ხარისხის კონტროლის განყოფილება, რომელიც ფუნქციონირებს “ინტერ გაზ სერვისში” წარმოადგენს პერსონალის გუნდს, რომლებიც მომზადებულნი არიან საერთაშორისო მოთხოვნების სტანდარტების შესაბამისად და აქვთ შესაბამისი სერტიფიკატები. ჩვენი ხარისხის კონტროლის სპეციალისტები ახორციელებენ შედუღების სისტემების და მასალების ხარისხის შემოწმებას არა-დესტრუქციული მეთოდით ევროპული სტანდარტების შესაბამისად.

ჩვენს კომპანიას აქვს ლიცენზიები, რომელიც საშუალებას აძლევს ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოების განხორციელებას.

დიაგნოსტიკისა და ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი

ჩვენი მისია

“ინტერ გაზ სერვისი” იყენებს თანამედროვე მეთოდებს და ტექნიკას ხარისხის კონტროლის, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვისთვის თავისი სამუშაოების ჩასატარებლად, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და იცნობს ნავთობისა და გაზის სექტორში სამუშაოების მაღალ პასუხისმგებლობას. “ინტერ გაზ სერვისის” მენეჯმენტი მუდმივად აუმჯობესებს ხარისხის, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვას ISO 9001, ISO14001 და OHSAS, 18001 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ინტეგრირებული მართვის სისტემის შემუშავებით და დანერგვით.

ჩვენი პრიორიტეტია ხარისხი, საოკუპაციო ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის სტანდარტები

ჩვენი საქმიანობის მიზანია მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინება გამოცდილების, ცოდნის, ინოვაციური პროექტებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით განხორციელებული სამუშაოებით. ჩვენი მთავარი საქმიანობაა დიზაინი, მშენებლობა და აღჭურვილობის სრული მიწოდება, რომელიც აღმოფხვრის საგანგებო სიტუაციების შექმნის შესაძლებლობას ნავთობისა და გაზის კონსტრუქციების, მათი შემადგენელი ნაწილების მოვლა-შენახვისა და აღდგენის გზით, როგორც საერთაშორისო, ასევე ეროვნული სტანდარტების სავალდებულო ნორმებისა და რეგულაციების მიხედვით ჯანმრთელობის დაცვა და პროფესიული უსაფრთხოება.

მომავალი მიზნების განსახორციელებლად ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას:

  • კლიენტთან ურთიერთობის აწყობა ყველა დონეზე, სამომხმარებლო კმაყოფილების შესახებ ინფორმაციის მიღება სამუშაოების დაწყებამდე, სამუშაოების შესრულების პროცესში და სამუშაოების დასრულებისას.
  • მუდმივად გააუმჯობესოს თანამშრომელთა პროფესიონალიზმის დონე, რეგულარულად ჩაუტაროს პერსონალს სწავლება უსაფრთხო სამუშაო პრაქტიკის შესახებ.
  • ბუნებრივი რესურსის ეფექტურად გამოყენება, გარემოს დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად და მუდმივად გააუმჯობესოს წარმოების გამოცდილება საწარმოო ტექნოლოგიების გამოყენებით ნარჩენებისა და სახიფათო ნარჩენების მოცულობის მინიმუმამდე შემცირების გზით.
  • აწარმოოს საქმიანობა კანონმდებლობით დადგენილი ნორმატიული აქტების შესაბამისად.
  • შექმნას უსაფრთხო სამუშაო გარემო, რათა უზრუნველყოს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მაქსიმალური დაცვა შესაძლო ტრავმების და დაზიანებებისგან.
  • გაატაროს სისტემური მენეჯმენტის ანალიზი მუშაობის ეფექტურობის გასაზრდელად.
  • მისდიოს ნავთობისა და გაზის სექტორში უახლეს მიღწევებს.

“ინტერ გაზ სერვისის” ხელმძღვანელობა იღებს პასუხისმგებლობას აწარმოოს თავისი პოლიტიკა მომავალი მიზნების მისაღწევად, იგი მუდმივად დაიცავს აქ მოცემულ პრინციპებს.

ჩვენი პოლიტიკა – ღიაა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის, დასაქმებულებისთვის, საზოგადოებისთვის და სავალდებულოა “ინტერ გაზ სერვისის” თითოეული თანამშრომლისთვის.

კლიენტთა დადებითი უკუკავშირი ადასტურებს შესრულებული სამუშაოების მაღალ ხარისხს.

ჩვენ ვდგამთ შემხვედრ ნაბიჯებს ჩვენი კლიენტების ფაქტობრივი და მზარდი მოთხოვნების მიმართ

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.