ვიზუალურ-განზომილებრივი შემოწმება (VT)

Visual-Dimensional control

ვიზუალურ-განზომილებრივი ანუ ოპტიკური ტიპის შემოწმება არის არა-დესტრუქციული დეფექტოსკოპიის ერთ-ერთი მეთოდი. იგი დაფუძნებულია შესამოწმებელი მასალის საწყისი მონაცემების შეგროვებაზე ვიზუალური დაკვირვებით ოპტიკური ხელსაწყოს (VDC) და გამზომი მოწყობილობის გამოყენებით. ეს არის ორგანოლეპტიური კონტროლი, რომლის დროსაც გამოიყენება მხედველობის ორგანო.

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.